Menu Zavrieť

Náš príbeh

Projekt Pony ranč je pokračovaním známeho a úspešného projektu Koníky pre škôlky. Projekt Koníky pre škôlky založila a vybudovala v roku 2010 pani Mgr. Henrieta Streďanská s manželom Mgr. Petrom Streďanským. Jeho hlavným poslaním bolo priviesť poníky priamo k deťom do materských škôl a umožniť im tak pravidelný kontakt s týmito krásnymi zvieratami, ktorý by bez tohto projektu zrejme pre mnohé deti nebol tak dostupný. Animoterapia v škôlkach sa tešila veľkej obľube a naše poníky sa stali známe v celom okolí.

Logo
19984010_1700419073595424_4692234943027651733_o
ZB III
DSC_0153
previous arrow
next arrow

Poníky medzičasom viackrát zmenili ustajnenie, až sa nakoniec usídlili v areáli bývalého družstva v Devínskej Novej Vsi, kde sídlime doteraz. Poctivou a obetavou prácou, častokrát na úkor akéhokoľvek voľného času, sa postupne zarastený areál s ošarpanou stajňou začal meniť na krásny priestor, ktorý nám všetkým prirástol k srdcu.

III
DSC_0166
DETSKAOSLAVA
VI
DSC_0011
DSC_0017
PROSTREDIE
DSC_0186
previous arrow
next arrow

Rekonštrukcia areálu a starej stajne umožnila rozšíriť ponúkané služby a tak pribudli dnes už veľmi úspešné a populárne denné tábory a detské narodeninové oslavy. K poníkom sa pridali ďalšie zvieratká ako sliepočky, ovečky, zajace, pes Buddy či prasiatka Ferda a Hilda. Neskôr k poníkom pribudol aj veľký kôň Elboy, čo bolo podnetom pre otvorenie Krúžku voltíže a starostlivosti o zvieratá, vďaka ktorému si mnohé deti môžu užívať poobedia po škole či škôlke strávené vonku medzi zvieratami a venovať sa základom voltíže či skúšať si samostatné ovládanie koňa či poníka.

V roku 2018 došlo k zásadnejšej zmene vo vedení. Prevádzku projektu sme na základe zmluvy o spolupráci prevzali my – Mgr. Melánia Čudaiová a Bc. Daniela Bodišová pod firmou Caballio s.r.o. Popri tom vzniklo aj OZ Koníky pre škôlky.

Napriek mladému veku, nulovým skúsenostiam z oblasti podnikania či vedenia tímu ľudí sme sa úspešne popasovali so všetkými výzvami a pokračovali sme vo zveľaďovaní areálu a poskytovaní kvalitných služieb. Pridali sme svoje vlastné aktivity, k poníkom sa pridala veľká kobylka Suzi, zrekonštruovali sme terasu, snažili sme sa vytvoriť si vlastný model fungovania…

DSC_0150
DSC_0229
DSC_0261
DSC_0419
DSC_0165
117922440_2354071108230214_3210780167340410791_o
previous arrow
next arrow

Úspešne sa nám darilo pokračovať v tom, čo rodina Streďanských veľkým úsilím začala a vybudovala… až do jari 2020. Vtedy prišlo niečo, čo nikto nečakal a čo ovplyvnilo život ľudí po celom svete – pandémia koronavírusu. Striktné a náhle opatrenia nám na niekoľko mesiacov zastavili prakticky úplne všetky aktivity. Areál ani zvieratá sa však nedajú „vypnúť a odložiť na neskôr“ a účty platiť treba… Našťastie nám situáciu zlepšili denné tábory, ktoré nám pomohli si vytvoriť akú-takú rezervu na platenie účtov a nákup dostatočného množstva krmiva. Naďalej sme ale stáli pred ťažkou otázkou – čo bude na jeseň? Budeme môcť chodiť do škôlok a na ako dlho? Budeme vedieť zabezpečiť prácu pre všetkých našich brigádnikov? Ostane potom niečo pre nás – majiteľov a prevádzkarov?

Po ťažkom a dlhom rozhodovaní sme sa po mnohých rokoch nakoniec rozhodli pozastaviť projekt Koníky pre škôlky a animoterapiu v materských školách. Nedokázali sme sa však zmieriť s predstavou, že by všetko naše úsilie a práca vyšla nazmar a o náš milovaný areál a zvieratá by sme definitívne prišli.

A tak vznikol náš nový projekt Pony ranč Devínska Nová Ves!

Oproti pôvodnému projektu sme sa rozhodli rozšíriť svoje zameranie aj na dospelých a areál sme urobili univerzálnejší, aby si v ňom každý našiel to svoje! Naše aktivity sa viac sústreďujú priamo v našom areáli, ktorý ponúka široké možnosti na zorganizovanie rôznych aktivít, akcií, exkurzií, krúžkov či táborov… Chceme sa s radosťou z tohto miesta podeliť aj s ostatnými ľuďmi. Veríme, že aj Vás náš areál osloví a vyberiete si ho pre zorganizovanie Vašej akcie alebo využijete niektorú z našich služieb pre Vaše ratolesti!

Tešíme sa na Vás!